3 Dager - Basic Well InterventionTimeplan – 3 dager. Basic Well Intervention

Dag 1. Introduksjon til Brønnfaget

 • Viktighet av vedlikehold i brønn
 • Hva kreves av utstyr / personell

Reservoar

 • Formasjonsgeologi; kalkstein vs sandstein samt reservoar kappe
 • Permabilitet / Sandproblem
 • Sandkontroll mtp drivkrefter i brønn
 • “Choke” – Forståelse mtp drakrefter
 • Forskjeller injeksjon / gassløft
 • Scale / Hydrater
 • Soneisolering mtp “vannkutt” (Straddle Packers)
 • Forskjeller vedr. brønn fluid

Metoder for økt utvinning

 • Brønn stimulering / Bruk av kjemikalier m.m.
 • Perforering- underbalanse / overbalanse

Boreprosessen / Generell dybdeforståelse

 • Foringsrør / Sementering
 • Liner / Screen

 

Dag 2. Dybdestudier med bruk av modeller dvs “Hands-on”

 • Produksjonsrøret (tubing) / Komplettering

Forskjeller injeksjon / Produksjons brønner vs gassløft brønner

 • Entry guide, profil/plugs/locks, millout extension
 • Production – packer, female/male- member
 • Expansion joint, gass lift mandrell, ASV, DHSV, hanger
 • Forståelse / Viktighet av brønn-schematic som f.eks MD / TVD / RKB etc.

Ventiltre

 • Forståelse / Bruk
 • Bruk av stinger pga trykk- lås (Back seat)
 • Greasing av tre mtp forebygging lekkasje
 • Demo av demontert krone ventil

 

Dag 3. Barriere ihh til direktiv D010 / OD regelverk

 • Barrierer i en “levende brønn” (Well Integrity)
 • Utdypning / Forståelse av primære / sekundære barrierer ref. D010

Barriere typer

 • Væskebarrierer / Bullheading
 • Mekaniske wireline plugger
 • Mekaniske / Elektriske “bridge” plugger
 • Kunstige hydrat barriere plugger

Brønnvedlikehold – metoder (Demo via animasjon, film og “Hands-on”)

 • Kabeloperasjoner / Elektriske vs Mekaniske
 • Brønntraktor
 • Kveilerør
 • Hydraulisk brønnoverhaling (Snubbing)
 • RLWI (Light well intervention)

Logging

 • Korrolering / Dybdekontroll

Nødvendige overflateutstyr ref. Well Interventions

 • Winch, BOP, Lubrikator, Riser etc.
 • Pakkboks, fettinjeksjonssystem

Evaluering / Oppsummering

Kursplan

Vennligst ta kontakt ved interesse 🙂

ga@welltraining.no / mobilnr.: 47371535

Vennligst ta kontakt 🙂

Vennligst ta kontakt 🙂

Vennligst ta kontakt 🙂

Vennligst ta kontakt 🙂

Vennligst ta kontakt 🙂

Vennligst ta kontakt 🙂

Påmeldingsskjema

Fornavn og Etternavn *

Firma

Epost *

Telefon *

Kurs *

Dato *

Kommentar